Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 230 psl.

weloblundis

weloblundis „mul (Maultier) – mulas“ E 437 nom. sg. masc. Yra turbūt o-kamienis (ir su -o- gal = pr. *-u-) pr. *velublundis < *velublundas (kitaip – Levin SE 99), kurį galėjo iš pr. *veliblunda- perdirbti pats E žodynėlio autorius (ar nurašinėtojas), okazionaliai priderindamas šio žodžio antrojo skiemens vokalizmą (*-i-) prie trečiojo skiemens vokalizmo (*-u-).
Pr. *veliblundas „mulas“ – skolinys iš (pra)lenk. *velьblǫdъ „kupranugaris“ (> lenk. wielbłąd „t. p.“), plg. Levin l. c.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 375.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.