Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 230 psl.

Velowe

Velowe (1258 m. SU 25), (1326 m.) Wilaw, (1405 m.) Wilouwe, Welouwe (Gerullis ON 198t.) atspindi gvv. pr. *Vēlavā „Wehlau“ ( lie. Vė́luva „t. p.“) ir (su pr. *-ē- > pr. dial. *-ī-) *Vīlavā „t. p.“, žr. Gerullis l. c. ir ypač Būga RR III 105, 136. Hipotezę, kad pr. *Vēlavā esąs demonologinis toponimas resp. sietinas su lie. vė̃lės „mirusių dvasios“ (Gerullis l. c.), geriau laikyti dar neįrodyta.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.