Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 160 psl.

brunyos

brunyos „bronigen (Brünne) – šarvai (krūtinės bei kaklo)“ E 419 = *brunʹɔ̄s nom. pl. fem. < *brunjɔ̄s, t. y. *brunjās. Vok. bronigen (E 419) atliepia v. v. ž. bronige „šarvas, -ai“ (Trautmann AS 314, Endzelīns SV 154). Į šį germ. žodį labai panašus ir pats pr. *brunjās, plg. dar v. v. a. brünje (brünne) „šarvai (krūtinės bei kaklo)“ (Lex 27), s. v. a. brunia „t. p.“, go. brunjo „t. p.“ ir kt. (Kluge EWDS 104). Į minėtus žodžius taip pat panašūs la. bruņas „t. p.“, sl. *brunjā „t. p.“ (> s. lenk. brnia, rus. броня ir kt.). Šie pr.-la. ir sl. žodžiai yra skoliniai iš germ., tik ne visai aišku (žr. ME I 340, Endzelīns l. c., Vasmer ESRJ I 217t.), ar pr. ir la. žodis iš germ. atėjo tiesiog (taip manė Trautmann l. c.), ar per sl. (taip – Būga RR II 92); pastarasis spėjimas gal šiek tiek ir patikimesnis: pr. *brunjās galėtų būti iš kaimyninių vak. slavų, o la. bruņas – iš sen. rusų ar (per kuršius) iš prūsų? Žr. dar Toporov PJ I 255t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 81t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.