Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 231 psl.

wertīngiskan

wertīngiskan „wirdigkeyt (Würdigkeit) – vertingumą“ III 4114 [314] (= wertistu „vertystų“ VE 1515–16) acc. sg. fem. Suponuoja subst. (ā-kamienį, nom. sg. fem.) pr. (III) *vertīngisku „vertingumas“ adj. (ā-kamienis, nom. sg. fem.) *vertīngisku „vertinga“ (< *-ū- < *), kuris – sufikso *-isk- vedinys iš adj. pr. *vertīnga- (žr. wertīngs).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.