Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 232 psl.

wessis

wessis „rytslete (Reitschlitten) – važys (tam tikras)“ E 308. Jo reikšmė nėra labai aiški (žr. Frischbier PW II 222 s. v. Reitschlitten, Trautmann AS 460 ir liter.); nebuvo rekonstruotas ir jo vokalizmas. Manyčiau, kad jis buvo (panašus ne į lie. vãžis, o į lie. važỹs „t. p.“) pr. (E) *vazīs (nom. sg. masc., nebaritoninė forma), t. y. su kirčiuotu *-ī- ir su nekirčiuotu *-ă-, okazionaliai redukuotu į *-e- (plg., pvz., s. v. widdewū). Pr. *vazīs (i̯o-kamienis, nom. sg. masc.) < subst. (masc.) balt. dial. *vaźja- (> lie. važỹs) – fleksijos vedinys iš verb. (iterat. ar caus.) balt. *vaź- arba (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt. *veź- „vežti“ < balt.-sl. *veź- „t. p.“ < ide. *u̯egh- [dėl jo žr. Trautmann BSW 356, Fraenkel LEW 1236 (ir liter.), Kaukienė LVI I 16t., Pokorny IEW I 1118tt.].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Eckert Blt XXX (1) 51tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.