Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 239–240 psl.

wimbmis

wimbmis „speien – spjauti“ GrG 37, wynis „spey – spjauk“ GrA 16, „vome – vemk, spjauk“ GrF 36, wyms GrH (žr. PKP II 53) – lytys (smarkiai apkraipytos), kurios atspindi formą (imperat. 2 sg.) pr. *vems „vemk, spjauk“ [su akūtiniu *-em-, vadinasi, su trumpuoju (nepailgintu) jo segmentu *-ĕ-, todėl 240 S. Grūnavo parašytu raide -i- resp. -y-], o šis (dėl jos fleksijos *-s žr. Endzelīns SV 274 s. v. wyms) suponuoja verb. (inf.) pr. *vem-tvei „vemti, spjauti“ (su akūtiniu *-em-) < verb. (inf. ir praet. su akūtiniu *-em-) balt. *vem- „t. p.“ (> lie. vém-ti „vemti“ = la. vem̃-t „t. p.“)< verb. ide. *u̯em(H)- „spjauti, vemti“ > s. ind. vámi-ti „(iš)spjauna (jis)“, lo. vom-ō „vemiu“ (< *u̯em-ō) ir kt. (žr. Pokorny IEW I 1146).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 146.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • Pilypo Ruigio liudijimas 1745 m.

    Šį žodį mini Pilypas Ruigys 1745 m. (Betrachtung der Littauiſchen Sprache (...) von Philipp Ruhig, Koͤnigsberg, 1745; 53 psl.): Preußiſch. Wyms Littauiſch. Wémk Deutſch. koͤcken, ſich brechen.


    Strockis Mindaugas, 2014-01-14
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.