Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 247–248 psl.

wīrst

wīrst „wirdt (wird) – tampa“ III 1721 [1921], III 496 [355], III 755 [498], III 7511 [4913], III 11726 [7320], „wird – t. p.“ III 733 [4724], III 8722 [5526], III 9517 [614], III 9721 [6129], III 10121 [6328], III 1136 [6933], III 12715 [794], „werde – (te)tampa“ III 4715 [3332], III 939 [5911], III 1258 [7717], „werden – (jie) tampa“ III 8923 [5714], III 10123 [6329], wīrsti „wird – tampa“ III 10119 [6326], wijrst „wirdt (wird) – t. p.“ III 436 [3118], III 6111 (2×) [4114 (2×)], „wird – t. p.“ III 6112 [4115], wirst „t. p.“ I 94 [533], I 1115 (2×) [716 (2×)], I 1116 [717], II 94 [1132], II 1116 [1315], II 1117 [1315], II 1118 [1316], II 1319 [1329], „wirdt (wird) – t. p.“ I 139 [722], II 139 [1523], III 4522 [3315], „werde – (te)tampa“ I 914 [74], werst „wirdt (wird) – tampa“ I 151 [729]. Čia visais atvejais (išskyrus wīrsti III 10119, žr. Stang Vergl. Gr. 411) yra forma praes. 3 sg. (ir pl.III 8923) pr. 248 (kat-mų) *vīrst „tampa, virsta (kuo)“ (su cirkumfleksiniu *-īr-); be to, ši forma + lytis pr. partic. praet. act. nom. sg. masc. turi reikšmę fut. 3 sg. (pl.), žr., pvz., Endzelīns SV 115t.
Ta pati pr. (kat-mų) *vīrst, tiksliau, – *wīrst- (žr. Stang Vergl. Gr. 314) slypi formose: praes. 1 pl. wīrstmai „wuͤrden (werden) – tampame“ III 5522 [395] (= butumbim „būtume“ VE 2217); praes. 2 pl. wīrstai „werdet – tampate“ III 11724 [7319], III 11725 [7320]; optat. 3 sg. wirse „werde – tetampa“ II 914 [132] (plg. I 914, III 4715).
Forma praes. 3 sg./pl. pr. (kat-mų) *vīrst (*vīrst-) „tampa, virsta (kuo) ir pan.“ yra iš pr. *vīrstă „t. p.“ (žr. Stang l. c.) < balt. *vir̃sta „sukasi, virsta (į ką, kuo)“ (> lie. vir̃sta „t. p.“ = la. virst) – sta-kamienė forma su (balt.) praet. *virt- resp. inf. (*virt- ) *virs- „suktis, virsti (į ką, kuo) ir pan.“ (> pr. *virs-tvei „t. p.“, lie. vir̃s-ti „t. p.“ = la. virs-t). Greta buvo lytis balt.-sl. (praes., praet.) *vert-/(inf.) *vers- ( *vert-) „sukti, versti (į ką, kuo) ir pan.“ (> pr. *vers-tvei „t. p.“, la. vḕrs-t „t. p.“, lie. ver̃s-ti „t. p.“) verb. (inf., iterat. resp. caus.) balt.-sl. *vartī- „sukinėti, vartyti“ (žr. s. v. v. wartint, warto).
Verb. balt.-sl. *vert- (: *virt-) „sukti, versti“ < ide. *u̯ert- (: *u̯r̥t-) „t. p.“ (> go. wairþan „werden“ ir kt., žr. Pokorny IEW I 1156tt.) verb. ide. *u̯er- „t. p.“ (žr. s. v. warrin).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Cheung EDIV 423tt.; Derksen EDSIL 539; Lehmann GED 391; Orel HGE 457t.; Rix LIV 691t.; Mayrhofer EWA II 518t.; Smoczyński LAV 406tt., SEJL 739t., 758t.; Vaan EDL 666t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.