Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 251 psl.

Wixla

Wixla – upės „Vysla“ (dk., 1250 m.) vardas (PU I 172, Gerullis ON 204) = pr. *Vīkslā (iš čia vok. die Weichsel „t. p.“) iš senesnio pr. *Vīsklā < *Vīstlā (žr. Gerullis l. c., Būga RR I 521, II 69), kuris (gal per vak. slavus, jeigu buvo vak. sl. *Vīstlā, perdirbtas į vak. sl. *Vīslā > lenk. Wisła) atėjo greičiausiai iš neslaviško šaltinio (plg., pvz., Būga RR I 521, Brückner SE 624, Schmid LSC 257).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.