Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 255 psl.

wissene

255 wissene „pors (Porsch) – gailis (Ledum palustre L.)“ E 622 nom. sg. fem. = pr. *wisenē yra matyt iš adj. pr. *„balinė, pelkinė“ – sufikso *-enē vedinys iš subst. (gal ā-kamienio) balt. *visā „bala, pelkė“, greta kurio, kontaminuojamo ir darybiškai siejamo su verb. balt. *vis- (*veis-) „tekėti“ dėl jo žr. s. v. Treonkaymynweysigis), iš pastarojo buvo išvestas adj. balt. (dial.) *visvā- „balinė, pelkinė“ ( subst. lie. viksvà „Riedgras“, plg. Trautmann BSW 363) ir pan. Plg. Trautmann l. c., Būga RR II 659t., Fraenkel LEW 1249t. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek LgB IX 49; Gliwa BF XVIII (1/2) 61tt.; Matzenauer BKAS 148; Smoczyński SEJL 751; Young Coll. Pr. II 204t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.