Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 258–259 psl.

woasis

woasis „esche (Esche) – uosis“ E 627 nom. sg. fem. (ar masc.) 259 = (matyt su senoviniu i-kamieniu, žr. toliau) pr. *(v)ɔ̄sis [su proteziniu *(v)-] = (t. y.) *āsis, kuris, kaip mobiliosios akcentuacijos žodis (plg. la. uôsis „t. p.“), bus atsiradęs iš vak. balt. *ōsis „t. p.“ [čia dėl *ō- pr. *ɔ̄- plg. s. v. v. dāt (ir liter.), woaltis] < balt. *ōsis „t. p.“ (i-kamienis) > lie. úosis „t. p.“ (i- ir i̯o-kamienis, žr. Būga RR II 347), la. uôsis „t. p.“ (i̯o-kamienis). Balt. *ōsi- „uosis“ suponuoja subst. (i-kamienį) balt.-sl. *ōsi- „t. p.“ ( sl. *as-enь „t. p.“ rus. яс-ень „t. p.“ ir kt., žr. Vasmer ESRJ IV 564), kurio šaknis yra matyt iš ide. *os- (su trumpuoju *o-, plg. s. v. woaltis) lo. (*os-enos >) ornus „kalnų uosis“ ir kt. (dėl jų žr. Pokorny IEW I 782).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 182, 1088; Blažek LgB IX 50t.; Demiraj AE 73; Derksen EDSIL 29; Larsson FsKlingenschmitt 365; Matasović EDPC 300t.; Orel HGE 26; Smoczyński SEJL 705; Vaan EDL 435.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.