Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 261 psl.

wobse

wobse „wespe (Wespe) – vapsva“ E 789 nom. sg. fem.pr. *vapsē yra matyt vietoj senesnio pr. *vapsā „t. p.“ (plg., pvz., sarke, žr.), kuris bei lie. vapsà „t. p.“ ir la. vaps-ene „t. p.“ suponuoja (ā-kamienį) balt. *vapsā „t. p.“; lie. vapsvà „t. p.“ (žr. Būga RR II 323) yra matyt dėl tam tikro tabu perdirbtas iš lie. vapsà „t. p.“. Turime balt.-sl. *vapsā „t. p.“ (> lenk. osa „t. p.“ ir kt.); dėl jo tolimesnių giminaičių žr. Trautmann BSW 342, Vasmer ESRJ III 156, Fraenkel LEW 1196., Kluge EWDS 855, Pokorny IEW I 1179.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 377; Larsson FsKlingenschmitt 367; Matasović EDPC 429; Orel HGE 438; Smoczyński SEJL 720; Vaan EDL 670.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.