Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 265–266 psl.

wosux

wosux „bok (Bock) – ožys“ E 675 nom. sg. masc. = pr. *(v)ɔ̄zuks [su proteziniu *(v)-] = (t. y.) *(v)āzuks < *(v)āzukas „t. p.“ < *„ožiukas“ – sufikso *-uk- (diminut.) vedinys iš pr. *(v)āzē „ožka“/*(v)āzīs „ožys“ (žr. s. v. wosee). Tiesa, čia kai kam norėtųsi laukti parašymo (E 675) ne wosux, o *wo-schux = pr. *(v)āžuks [< *(v)āzjukas, plg. lie. ožiùkas]. Bet šitaip atsitikti nebūtinai turėjo, plg.: lie. ožiùkas//ožùkas (LKŽ VIII 1030t., 1037), jaučiùkas//jautùkas ir kt. (žr. Skardžius ŽD 137t.), ančiùkas//antùkas (ir sl. ǫt-ъka), aviùkas/266 /avùkas ir kt.; Dėl to manyčiau, kad ir lie. ožkà „Ziege“ gali būti ne tik iš lie. *ož-iukà „ožkutė“ (diminut.), bet ir iš lie. *ožukà „t. p.“ [matyt su jo paradigmoje seniau nekirčiuotu (iškritusiu) -u-].
Tai, kad buvo pr. (E 675) „ožys“ < (diminut.) *„ožiukas“ (jam išvirtus į „ožys“, atsirado kitas ožiuko pavadinimas, žr. wolistian) ir pr. (E 676) „ožka“ (ne diminut.), nesunku paaiškinti: ypač ilgai išlaikė prūsai senąjį paprotį dievams aukoti ožius (ne ožkas).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.