Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 266–267 psl.

wuysis

wuysis „wacker (Wachthund) – sarginis šuo“ E 704 nom. sg. masc. = pr. *vuizīs yra fleksijos perdirbinys žodžio lenk. wyżeł „pėdsekys (šuo), paukštšunis“ (> lie. vìžlas „t. p.“). Žr. 267 Levin SE 99, anksčiau – Brückner SlFw 153, Trautmann AS 466, Būga RR I 304, II 673, 689, Endzelīns SV 277.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.