Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 267 psl.

wumbaris

wumbaris „emer (Eimer) – kibiras“ E 556 nom. sg. masc. (turbūt o-kamienis) = pr. *vumbaris < *vumbaras – skolinys iš vak. sl. *vǫborъ „t. p.“ (> lenk. wębor-ek „t. p.“ ir kt.), žr. Levin SE 99, anksčiau – Trautmann AS 466 (ir liter.), Būga RR II 310, Endzelīns SV 276. Dėl (vak.) sl. *vǫborъ žr., pvz., Vasmer ESRJ IV 143t. (s. v. уборок), Machek ESČ 546.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 40.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.