Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 267 psl.

vumpȋs

vumpȋs „bacofen (Backofen) – ubas (duonkepė krosnis) “ E 331 taisomas į *vumpnis (*wumpnis) „t. p.“ (žr. Gerullis ON 190, Būga RR II 294tt., Endzelīns SV 277, Fraenkel LEW 1157, PKP II 27, 320), kuris yra (o-kamienis) pr. *(v)umpnis [su proteziniu *(v)-] < *umpnas „t. p.“, plg. pr. (semb.) vv. (dk., 1331 m.) Umpna, Umne „id est clibanus“ (SU 190, Gerullis l. c.). Pr. *umpnas „ubas“ turi įterptinį *-p- resp. atsirado iš senesnio pr. *umnas „t. p.“, o šis – iš lyties vak. balt. (pr.-kurš.) *ubnas „t. p.“ greta lyčių (dial.) *ublas „t. p.“/*ubas „t. p.“ (> lie. dial. ùblas/ùbas „t. p.“, žr. dar s. v. umnode), kurios (vìsos trys) – seni germanizmai (iš Pavyslio ar Skandinavijos germanų dialektų); apie visa tai plačiau žr. Būga l. c. (plg. Fraenkel l. c.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 49; Matzenauer BKAS 138; Smoczyński DL 16, 94tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.