Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 273 psl.

zuit

zuit „genug – ganà“ III 6928 [4536] (= gan „t. p.“ VE 2912) adv. = pr. (III) *suit < *suită „sotù“ (plg. ilga, žr.) iš adv. (deadjektyvinio) lenk. syto „t. p.“ (Trautmann AS 466, Būga RR I 304, Endzelīns SV 278), plg. slavizmus adj. lie. suitùs „gausus“ (LKŽ XIV 54) bei la. suits „t. p.“ (ME III 1116); žr. dar Fraenkel LEW 937t. s. v. suitis.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.