Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 168 psl.

buwinanti

buwinanti „wonet (wohnet) – gyvenkite, būkite“ III 935 [598] imperat. 2 pl. (= giwenket VE 404), taisytinas į *buwinayti (Endzelin ZslPh XVIII 107, Endzelīns SV 155) = *buvinaiti. Suponuoja inf. *buvin(ā)tvei resp. 3 praes. *buvina „gyvena“ (ar *buvinā), sufikso -in- vedinį iš *buv- = *bū- „būti“ (žr. s. v. būton); plg. lie. bùvinti „raginti dar pabūti“ (Lš – LKŽ I² 1225) bei bùvintis „pasilikti ilgesnį laiką, apsibūti“ (Užnemunė – l. c.), buvin-ė́ti „vienur kitur pabūti, pagyventi“ (l. c.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 63t.; Smoczyński HL 55, LAV 70tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.