Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 169 psl.

Chricstus

Chricstus „Christus – Kristus“ II 1110 [1312], II 133 [1320] nom. sg. = *Krikstus [su įterptiniu –k- pagal *kriksta- „krikštas“ (žr. s. v. crixti lāiskas) bei crixtitwi], Christs „t. p.“ III 5912 [411] = *Krists [be kamiengalinio –u-, plg. soūns (žr.) < *sūnus], Christus „t. p.“ I 119 [713], I 133 [719], III 4310 [3121], III 619 [4113], III 652 [4312], III 751 [495], III 1037 [651], III 10322 [6514], III 11311 [712], III 12115–16 [7524] nom. sg.; acc. sg. (lo.) Christum „Christum – t. p.“ II 712 [1126], III 4121 [3110], III 4510 [336], III 637 [4129], III 7912 [5117], III 8112 [5135], III 8513 [5333], III 10917 [697], III 11326 [7112], III 1195–6 [7328], III 12113 [7522], III 1277 [7733], III 1339 [8116], Chtistum (sk. Christum) „t. p.“ III 8317 [5320], Christon „t. p.“ III 4517 [3311], III 1157 [7120], III 11923 [756], III 12918 [7924] (su –on, rodos, = pr. *-un, kitaip Trautmann AS 316, Endzelīns SV 155), Christū „t. p.“ I 712 [527] (sk. Christum; ar pr. *Kristun?); gen. sg. (lo.) Christi „Christi – Kristaus“ III 7118 [4717], III 7316 [4735], III 9513 [611], III 10910 [693], III 11110 [6917], III 11528 [7136], III 11717 [7314], III 12311 [771], III 12915 [7921], III 1318 [7932]; dat. sg. Christu „Christo“ III 1174 [733], III 13120 [816] (su –u gal iš Jesu), (lo.) Christo „Christo“ III 6324 [439], III 7318 [4736], III 9510 [5933], III 10324–25 [6515], III 1238 [7534], III 1316 [7930].

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.