Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 171–172 psl.

dadan

dadan „milch (Milch) – pienas“ E 687 (žr. dar s. v. ructandadan) nom. sg. neutr. dėl jo giminystės su s. ind. dádhi (nom.-acc. sg. neutr.) resp. dadh(á)n- „rūgštus pienas, išrūgos“ ir alb. djathë „sūris“ bei gr.-alb. dithë [< *de-dh-, žr. Jokl, Sitzungsberichte der österr. Akad. Wiss. 168 (1911) 1. Abh., 15t.] įprasta laikyti turinčiu reduplikacinę šaknį iš ide. *dhē- „žindyti, žįsti“ (pvz. Pokorny IEW I 241, plg. Toporov PJ I 284tt. ir liter.) < *dheH-/*dhH- „t. p.“. Šitaip galvojant, pr. dadan „pienas“ (o-kamienis neutr.) < *„žindamas (žindimu geriamas) dalykas“ būtų fleksijos (* *-an) vedinys iš verb. vak. balt. *dad- ar *ded- „žįsti, žindyti“ < ide. (dial.) *dhedhH- „t. p.“ (redupl. šaknis) < (neredupl. šaknis) *dheH- „t. p.“ > *dhē- „t. p.“. Tačiau pr. dadan 172 < *„žindamas dalykas“ galėtų būti sufikso *-da- (dėl jo žr. Skardžius ŽD 99tt.) vedinys (neutr.) iš verb. vak. balt. *da- resp. *de- „žįsti“, atsiradusio iš ide. dhH- „t. p“ (: ide. *dheH- „žįsti, žindyti“ > ide. *dhē- „t. p.“), dėl kurio *-H- virtimo į (vak.) balt. *-e- resp. -a- plg. s. v. v. dabber, debica. Plg. lie. píenas = la. piẽns < ryt. balt. *pēină (neutr., kaip ir vak. balt. „pienas“) – irgi sufikso (*-na-) vedinį iš verb. (balt. *pēi-/*pī-, dėl jo žr. Pokorny IEW I 793t.). Ar pr. dadan laikysime fleksijos, ar sufikso vediniu, vis tiek patikimiau galvoti, kad jis yra ne praindoeuropietiškas, o vak. balt. veldinys – toks žodis, kuris, nors giminiuojasi su s. ind. dádhi ir kt. (žr. anksčiau), bet nuo jų darybiškai atsiskiria. Pr. dadan laikyti ryt. germ. skoliniu (Szemerényi KZ LXXV 181) nėra reikalo (plg. Toporov l. c).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Demiraj AE 135t.; Matzenauer BKAS 31; Mayrhofer EWA I 692.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.