Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 175 psl.

dāiai

dāiai „Gabe – dovana“ III 11116 [6922] nom. sg. fem. = *dājai; acc. sg. dāian „t. p.“ III 11720 [7316]; acc. pl. dāians „t. p.“ III 4513 [388], III 8315 [5319]. Minėtas dāiai yra frazėje: etnīstis bhe dāiaimadlit „um Gnade und Gabe … bitten“ = „malonės ir dovanos … prašyti“. Šią dāiai Trautmann AS 317 (ir Schmalstieg OP 60) laiko dat. sg. fem. (vietoj gen. sg.) lytimi, o Endzelīns SV 156 (plg. Toporov PJ I 289) taiso į *dāias (gen. sg.) arba *dāian (acc. sg.). Bet dāiai yra greičiausiai taisyklinga nom. sg. fem. lytis *dājai (greta senesnės *dājā); tik ji pavartota klaidingai: nom. sg. (vietoj lauktino gen. sg.) čia atsirado dėl originalo formos Gabe, suprastos kaip nom. sg. (fem.), įtakos. Pr. *dājā „dovana“ < „davimas“ yra sufikso *-jā vedinys iš pr. dā- „duoti“ (žr. dāt). plg. lie. (klóti ) klojà „klojimo vyksmas“ (LKŽ VI 142t.), (sė́-ti ) sėjà „sėjimas“ ir pan.; plg. dar s. ind. dāyaḥ „dovana“, be to, s. sl. (verb.) daj-ati „duoti“ ir kt., žr. Toporov PJ I 290.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.