Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 176–177 psl.

dambo

dambo „grunt“ E 29 nom. sg. fem. Žodį vok. grunt (E 29) Nesselmannas (Thes. 26) verčia „niedrig gelegenes Terrain zwischen Hügeln“. Plg. v. v. a. grunt, kuris, be kita ko, reiškia „Vertiefung, schmales tief eingeschnittenes Tal, Schlucht“ (Lex 77). Taigi dambo „grunt“, kuris ir taisytinas matyt į *daubo (žr. toliau), galėjo reikšti „daubą, įdubą“. Pr. dambo į *daubo taisyti yra mėginęs ne vienas, pvz.: Brückner KZ XIV 332, Benveniste StB II 81, Endzelīns SV 156. Tačiau tokiam taisymui, rodos, tik Endzelynas (l. c.) pateikė išsamesnę grafinę argumentaciją – konjektūrinę grandinę: dambo *dābo (su nazalio abreviatūriniu brūkšniu) danbo *daubo. Tiesa, šios grandinės narys *dābo nėra būtinas, nes galima paprasčiau spėti: originale buvo parašytas žodis *daubo, kuriame nurašinėtojas įžiūrėjo *danbo ir, jį skaitydamas, iš savo tarimo (t. y. *-nb- asimiliuodamas į *-mb-!) užrašė dambo. Reikalą taisyti dambo į *daubo (Brückner l. c., Benveniste l. c. Endzelīns l. c. Toporov PJ I 294t.) matyt remia ir tai, kad po dambo (E 29) tuoj pat eina padaubis „Tal – slėnys“ (E 30). Pr. *daubɔ̄ ( dambo) „dauba“ : padaubis „slėnys“ plg. a) dėl darybos su lie. daubà „dauba, slėnys“ : padaubỹs (pãdaubis) „vieta palei daubą“ (LKŽ IX 38), b) dėl reikšmės – su la. leja „slėnys“ : paleja „t. p.“ (Endzelīns l. c.), lie. slėnỹs : paslėnỹs „vieta prie slėnio; slėnys“ (LKŽ IX 506); mažiau patikima, kad pr. padaubis būtų buvęs vedinys (su šaknies apofonija) iš pr. verb. *pa-dub- „padubti“ (= lie. pa-dùb-ti „pasidaryti truputį dubiam“) greta pr. *daubo = *daubā (= lie. daubà) – vedinio (su šaknies apofonija!) iš pr. verb. 177 *dub- „dubti“ (= lie. dùb-ti, la. dub-t). Šitaip spėjant, pr. padaubis būtų „padubimas“ >slėnis“, t. y. mažesnis (ne tiek staigus) įdubimas negu pr. *daubā „dauba“. Kiti tos pat šaknies žodžiai: pr. ež. Daub-en (Gerullis ON 26) = lie. up. Daũb-(as), pr. Dob-en (Wasserstellen, Gerullis ON 29) = *Dŭb- (Mažiulis BS 44) = lie. up. Dùb-(ė), lie. duob-ė̃, la. dùob-e, s. sl. dъno – „dugnas“ (< *dъb-no < *dub-na = lie. *dub-na- > dùgnas), go. diup-s „gilus“ ir t. t. (Fraenkel LEW 108, Pokorny IEW I 267t.). Jeigu pr. dambo laikytume tiksliai užrašytu žodžiu (bet tuo reikia labai abejoti, žr. anksčiau), tai jis gal būtų sietinas su la. dam-b-ra(va) „pelkė“, dam̃b-rains „drėgnas“ (Endzelīns l. c.); dėl kitokių (dar mažiau patikimų) aiškinimų (Trautmann AS 317; ir kt.) žr. liter., pateiktą Endzelyno (l. c.). Žr. dar Toporov l. c.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 92; Matzenauer BKAS 32t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.