Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 188 psl.

deināalgenikamans

deināalgenikamans „tagloͤnern (Tagelöhnern) – dienos samdiniams (algininkams)“ III 956–7 [5929] dat. pl. (= samdinikams VE 414–5) – sudurtinis žodis (nusižiūrint į vokiškąjį) iš *deinā- „diena“ [= lie. dienó-(galis) „dienos (galas)“, žr. s. v. deinan] + algenika- „samdinys, algininkas“ = *algenīka- (: lie. alginỹkas resp. alginiñkas „samdininkas“ LKŽ I² 97, plg. la. àldziniẽks „t. p.“ ME I 66), kuris yra sudėtinio sufikso *-enīka- (: lie. -inyka-) vedinys iš pr. *alg-ā (nom. sg. > *algū III), žr. ālgas. Žr. dar Toporov PJ I 317t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 36; Lašinytė Blt XLII (2) 253.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.