Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 55 psl.

ainawidiskan

ainawidiskan III 4518 [3312] „vienoks“ adj. acc. sg.: en tickrōmiskan ainawidiskan drūwien „im rechten eynigen glauben“ (= tikrô ir vienô wiero „tikroje ir vienoje vieroje“ VE 1719); čia originalo žodis (III 4417) eynigen „vienintelis“ išverstas į pr. „vienoks“. Yra dar ainawidisku III 8318–19 [5321]: ainawidisku siggit „gleicher weise thun“ (= tů budu dariti VE 362–3) = „vienokiai daryti“. Trautmanno (AS 297) teiginiu, kad ainawidisku esanti adj. acc. pl. neutr. forma, negalima tikėti (plg. ir Endzelīns SV 139, Toporov PJ I 61). Šis ainawidisku – adverbijas, turintis inovacinę (gal net paties A. Vilio sukurtą) fleksiją -u vietoj senoviškos -ai (žr. PKP II 167). Pr. adj. *ainavīdiska- „vienoks“ yra sufikso -isk- vedinys iš adj. *ainavīda- „t. p. (žr. ainawīdai).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.