Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 200 psl.

dīlants

dīlants „Arbeiter – darbininkas“ III 8718 [5522], III 893 [5535] nom. sg. = *dīlants, kuris iš tikrųjų yra „dirbantis, darantis“ – partic. praes. act., suponuojantis verb. pr. *dīl-ātvei < *dēlātvei „dirbti, daryti“, turbūt giminišką su sl. *dělati (Endzelīns SV 160, Toporov PJ I 339). Šį pr. verb. kiti laiko skoliniu iš lenk. *dēlati (> działać): Bezzenberger KZ XLI 96, Trautmann AS 321, Milewski Sl. Occ. XVIII 35, Zabrodzki ibd. 371. Žr. dar dīlas.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 102; ESSJ IV 231t.; Smoczyński LAV 85t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.