Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 55–56 psl.

ainonts

ainonts „jemands (jemand) – kas nors, vienas“ III 9911 [633] nom. sg.; ainontin „einen“ III 10312 [656] acc. sg., ainontinreisan „jemal (jemals)“ III 10317 [6510] acc. sg. (žr. reisan, be to, – dar niaintonts); ainontsi „jemandes“ III 857 [5329] gen. sg.; ainontsmu „jemandt (jemand)“ III 676 [4334] dat. sg. Pr. ainonts = *ainunt- : lie. vienuntas „vienintelis“; pastarasis lie. žodis buvo vartotas, rodos, tik Pr. Lietuvoje (žr. Fraenkel APh VII 32tt.), kur būta 56 ir to paties sufikso (-unt-) adverbijų: dienunta „kurią nors dieną“, kartunta „kada nors“, kiekunta „kiek nors“ ir kt., žr. Fraenkel l. c., Skardžius ŽD 375. Be to, žr Trautmann AS 297, Endzelīns SV 139, Fraenkel LEW 1241 (s. v. vieniñtelis), Toporov PJ I 61t. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Rosinas 205, BĮSM 306.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.