Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 213 psl.

doacke

doacke „star (Star) – varnėnas“ E 732 = *dɔ̄kē, t. y. *dākē (nom. sg. fem.) : s. v. a. taha „kuosa“, dėl reikšmių santykio plg. lie. varnė́nas „Star“ ir (dial.) varnẽlė „kuosa“, žr. Pott KZ VI 113, Nesselmann Thes. 31, Trautmann AS 322, Endzelīns SV 162, Stang LS 19, 71, Toporov PJ I 354. Šis pr. žodis galėtų būti onomatopėjinės kilmės (t. y. atsiradęs nepriklausomai nuo minėto s. v. a. žodžio) – fleksijos vedinys iš verb. *dā̆k-, padaryto remiantis varnėnų tam tikrų garsų, primenančių dā̆dā̆, pamėgdžiojimu (plg. lie. dial. kvãk-ė „kas kvaksi“ kilmę), plg.: „besišaukdami jie (varnėnai. – V. M.) kelia gana tylų čežamą garsą, kažką panašu į džedže…“ (Ivanauskas LP III 98). Plg. rus. скворец „varnėnas“ (ir kt.), kurio kilmė turbūt irgi susijusi su garsų pamėgdžiojimu (Vasmer ESRJ IV 637); plg. dar vok. Star „t. p.“ (ir kt.) kilmę (Kluge EWDS 739t.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek Coll. Pr. II 9; Hinze LgB V–VI 157; Larsson FsKlingenschmitt 362; Orel HGE 72.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.