Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 235 psl.

dubelis

dubelis „tobel (Döbel) – šapalas“ E 581 = *dubelīs nom. sg. masc. Šitokia pr. dubelis reikšmė išplaukia iš to, kad parašymo tvarka tobelstroysles (E 582) resp. halpvischzdubelis (E 581) taisytina į tobeldubelis resp. halpvischzstroysles (žr. Trautmann AS 324, Endzelīns SV 163, Toporov PJ I 386, PKP II 37, išn. 151). Pr. *dubelīs „šapalas“ – iš vok., plg. tobel (E 582) = Ryt. Pr. vok. Dubel „t. p.“ (Ziesemer PW II 60t. s. v. Döbel). Galima spėti, kad pr. *dubelīs yra pakeitęs nuosavą pr. *sapala- „šapalas“ (= lie. šãpalas = la. sapals, dėl kurio žr. Fraenkel LEW 963): tą pakeitimą galėjo palengvinti fonetinis sąskambis tarp pr. *sapala- ir vok. dubel (iš trijų priebalsių du yra visai panašūs!).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek, Čeladín, Běťáková Blt XXXIX (1) 110; Matzenauer BKAS 37.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.