Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 237 psl.

dumis

dumis „rouch (Rauch) – dūmas“ E 39 = *dūmis (nom. sg.) iš *dūmas: lie. dū́mai = la. dũmi (pl. tantum), s. sl. dymъ, s. ind. dhūmáḥ gr. θυμός „drąsa, aistra“ (< *„jaudinimasis“ < *„judėjimas“) ir kt. < ide. *dhūmos – sufikso *-m- vedinys iš ide. *dh-(e)u(H)- „sklaidyti(s), sūkuriuoti(s), judinti (judėti), pūsti, rūk(y)ti ir kt.“ (Pokorny IEW I 261tt.); ta pati ide. šaknis gali slypėti ir pr. dulsis (žr.). Žr. dar s. v. v. dulsis, dusi, dutkis.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 564; Derksen EDSIL 132; ESSJ V 203; Kloekhorst EDHIL 889; Lehmann GED 88t.; Matzenauer BKAS 37; Mayrhofer EWA I 795; Rix LIV 158; Smoczyński SEJL 132; Vaan EDL 249.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.