Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 240–241 psl.

dūsaisurgawingi

dūsaisurgawingi „Seelsorgern (dat. pl.) – siela besirūpinantys“ III 8714–15 [5520–21] = *dūsaizurgavingi – sudurtinis subst.adj. (= duschiu rupintojems VE 3713–14 dat. pl.) posakyje swaimans mukinnewingins bhe dūsaisurgawingi (III 8713–15) „saviems mokytojams bei siela besirūpinantiems“ – datyvinėje (pl.) konstrukcijoje, kuri išreikšta dat. pl. + acc. pl. + bhe + … 241 Vadinasi, dūsaisurgawingi yra vietoj *dūsaisurgawingins (acc. pl.). Ši klaida aiškintina tuo, kad fleksijoje *-ins A. Vilis nenugirdo (iš vertėjo, arba pats „nenugirdo“) galinio *-s, o prieš jį einantį *-n- išleido „disimiliaciškai“ – dėl to, kad -n- kartojasi tame pačiame žodyje (dūsaisurgawi-n-g-) ir kituose šios konstrukcijos (žr. anksčiau) žodžiuose; čia *-ins (acc. pl.) buvo perdirbta į -i, dėl kurios žr. s. v. poklusmingi.
Pr. dūsaisurgawingi – dirbtinis (kalkė iš vok.) žodis (subst. adj.), kurio sandas dūsai- „Seel-“ yra nom. sg. *dūsai „siela“ (plg. nom. sg. mensai šalia mensā, žr.) – iš pr. *dūsā, laikytino matyt skoliniu iš lenk. dusza (plg. Endzelīns SV 164); žr. dar dusi. Antrasis sandas – adj. -surgawingi yra sufikso -ing- vedinys iš pr. verb. surgaut „rūpintis“ (žr.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 71.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.