Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 245–246 psl.

ebsignāuns

ebsignāuns „gesegnet – palaiminęs“ III 1098 [692] partic. praet. act. nom. sg. masc. (= perszegnoiey „palaiminai“ VE 525–6 praet. 2 sg.); partic. praet. pass. nom. sg. masc. ebsignāts „gesegnet – palaimintas“ III 10521 [673] (= perszegnotas „palaimintas“ VE 516–7 partic. praet. pass. nom. sg. masc.); nom. pl. masc. absignātai „gesegnet – palaiminti“ III 11515 [7126]; praet. [Trautmann AS 325 (praes.Wijk Apr. St. 147, Endzelīns SV 118)] 3 sg. ebsgnā (t. y. *ebsignā) „segenet“ (segnete) – laimino“ III 1138 [6935] (= szegnoja „laimino“ VE 6015 = Marc. 10, 16 benedicebat = ßławino ChB 8046); 3 sg. opt. ebsignāsi „segne – telaimina“ III 13312 [8118]. Suponuoja pr. eb- resp. *abzignā-tvei 246 „palaiminti“ (inf.) = eb- resp. ab- (žr. s. v. ab-) + *zig-nā-tvei (žr. s. v. signāt).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 333.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.