Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 254 psl.

emperri

emperri „zusamen (zusammen) – bendraĩ, krūvoj“ III 10724 [6729] ir (sekančiame sakinyje) III 1092 [6732] adv. Jeigu jo kirčiuotas skiemuo – pirmasis, tai emperri galėtų būti = *empĭri (*-ĭ- perteiktas raide -e-) < *empīri (nekirčiuotas *ī virto į *ĭ, žr. PKP II 251t.), turintis *-i matyt vietoj *-ai (plg. s. v. ainawijdi). Toks pr. adv. *empīrai „bendraĩ“ kildintinas iš (adv.) *empērai „t. p.“< *„draugėjè, krūvojè“ = (inesyvinė konstrukcija) *en- (žr. en) + („loc.sg.) *pērai „draugė, būrys, krūva“ (žr. s. v. v. pijrin, piru, perōni), plg. PKP II 201t., išn. 608. Pr. emperri kilmę įprasta kitaip aiškinti, žr. Trautmann AS 326, 396, Endzelīns SV 165, 224, Toporov PJ II 30t.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.