Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 256 psl.

emprīki

emprīki „wider (wider) – prieš(ais)“ III 8922 [5713], III 8923 [5714], III 974 [6114] praef., kuris pavartotas (pagal vok. wider-): emprīki stallē „widerstrebet (widerstrebt) – prieš(ais) stovi“ [= „(jis) prieštarauja“] III 8922 (= prieschtarau „prieštarauja“ VE 3818–19), emprīki stalle „widerstreben – prieš(ais) stovi“ [= „(jie) prieštarauja“] III 8923, emprīkistallaē (= *emprīkistallē) „widerstehet (widersteht) – prieš(ais) stovi“ III 974. Pr. emprīki „prieš(ais)“ yra praef. < adv. *„prieky(je)“ – iš (praep.) en + (subst. ar adv.) *prīki (žr. s. v. prīki).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.