Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 265–266 psl.

engraudīs

engraudīs „pagailėk“ imperat. 2 sg. pasakyme deiwa engraudīs „leyder (leider) – deja“ III 6721 [4511], iš tikrųjų reiškiančiame „dieve, pagailėk, Gott erbarm“. Pr. (inf.) *engraudī-tvei „pagailėti“ = en- (žr. en) + *graudī-tvei „gailėti“ : lie. graudìnti „liūdinti; gailėti“ (LKŽ III 524t.), graudénti „liūdinti; gailėti; grūdinti“ (LKŽ III 523), graudýti „liūdinti“ (LKŽ III 525), graudùs 266 „liūdnas, gailus; trapus“ (LKŽ III 526t.), grùsti (praes. gruñda, gruñdžia) „liūsti“ (LKŽ III 674) resp. grū́sti (praes. grū́sta, praet. grū́do) „t. p.“ (l. c.), grū́sti (praes. grū́džia) „graudinti“ (l. c.), grū́sti (praes. grū́da, grū́džia) „trinti, smulkinti“ (LKŽ III 674tt.), la. grûst (praes. grûžu, praet. grûda) „grūsti, stoßen, stampfen“, lie. grū́das = la. grûds resp. graûds „t. p.“ ir pan. (žr. Fraenkel LEW 173t.). Pr.-lie. réikšmės „gailėti“ resp. „liūdėti (liūdnas)“ minėtais atvejais yra perkeltinės iš „grūsti, trinti“ (dėl to plg. lie. graudùs „liūdnas, gailus; trapus“). Kiti giminaičiai: sl. *graudā (> rus. груда „krūva“ ir kt.), *grud-iti (> slovėn. grúd-iti „griaužti, kankinti“ ir kt.) ir pan., germ. *greuta- (> s. isl. grjót „žvyras, akmuo“ ir kt., plg. v. v. a. ver-griez-en „susmulkinti“), *grauta- (> s. isl. grautr „kruopos“ ir pan.), *gruti̯a- (> v. v. ž. grütte „kruopos“ ir pan.). Žr. Trautmann AS 328, BSW 99, Endzelīns SV 168, Fraenkel l. c., Pokorny IEW I 460t., Toporov PJ II 42tt., ESSJ VII 147t., 152. Tuose balt.-sl.-germ. žodžiuose slypi ide. dial. *ghrē̆ud- „(su)trinti, (su)grūsti“, t. y. formanto *-d- išplėstas ide. *ghrē̆u- „t. p.“ (plg. Pokorny l. c.) > balt. *grēu- (: *grū-) „griauti (griūti)“ (žr. grauwus). Reikia pabrėžti, kad šis ide. *ghrē̆u- turi formantą *-d- tik balt.-sl.-germ. kalbose (plg. Stang LS 24t.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 193; ESSJ VII 152; Dini BSI XVIII 210tt.; Kaukienė Blt XXXIII (1) 15tt.; Matzenauer BKAS 53; Orel HGE 141; Smoczyński LAV 108t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.