Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 267–268 psl.

enimumne

enimumne „angeneme (angenehm) – maloniai, priimtinai“ III 9118 [5732] adv. Taisytinas į *enimamne (Endzelīns SV 168, Schmalstieg OP 84, 169, 224) ir toliau į *enimamina (ar *enimamini, dėl *-i žr. s. v. ainawīdai) adv. = adj. nom.-acc. sg. neutr. (kitaip – Endzelīns l. c., Schmalstieg l. c.), kuris suponuoja buvus adj. (nom. sg. masc.) *en-imaminas „malonus, priimtinas“ ar (i̯o-kamienį) *enimaminīs „t. p.“ – sufikso *-ina- ar *-ini̯a- vedinį iš *enimamas (partic praes. pass. nom. sg. masc.) „paimamas, priimamas“ *enim-tvei „paimti, priimti“ (žr. enimt). Šį *enimaminas resp. *enimaminīs plg., pvz., su lie. ariamìnis „skirtas arti“ (Užnemunė LKŽ I² 298) ariamas (partic praes. pass. nom. sg. masc.). Plg. gausius adjektyvinio sufikso lie. -in- vedinius irgi iš pasyvinio participijo (tiesa, ne praes., o praet.) – atsineštìnis, dažýtinis, degtìnis, pirktìnis ir kt. (Skardžius ŽD 254t.), s. sl. prijętьnъδεκτός (priimtinas, malonus)“ (= rus. приятный „malonus“ = lie. priim̃tinas „annehmlich“) prijętъ „priimtas“ (= lie. prìimtas „angenommen“) ir kt., gr. δεκτός „priimtinas, malonus“; be to, plg. lie. priimlùs „priimtinas, malonus“ (LKŽ X 739). Pr. adj. *enimaminas (resp. *enimaminīs) „malonus, priimtinas“, 268 taip pat ir pr. adj. *enimevingas „t. p.“ (žr. enimmewingi), kurie abu yra iš „priimtinas“, reikšmės evoliucijai bus turėjęs įtakos vok. angeneme „angenehm, malonus, priimtinas“ (plg. dar s. v. enimt).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 111t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.