Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 272 psl.

enlaipints

enlaipints „befohlen – palieptas“ III 1119 [6917] partic. praet. pass. nom. sg. masc., kur vok. befohlen „palieptas“ čia (III 1109) yra pavartotas reikšme „anvertraut – pavestas (patikėtas)“; dėl to, kad XVI a. vok. befehlen reiškė ne tik „paliepti“, bet ir „patikėti“, žr. Götze FG 23, Paul DW 74. Pr. enlaipints suponuoja verb. (inf.) *enlaipintvei = en- (žr. en)+ *laipin-tvei „liepti, pavesti“ (< „geisti, norėti“) bei (senesnė reikšmė!) „geisti, norėti“ (žr. s. v. laipinna). Prieštaraujant atsargiam Endzelyno (SV 168) spėjimui, reikia manyti, kad ne kas nors kita, o tas pats pr. *laipintvei „geisti, norėti; liepti, pavesti“ slypi ir lytyje pr. *enlaipina = enlaipinne „anfahen“ III 999–10 [631–2] praes. 3 pl. (žr. PKP II 193, išn. 554): vertėjas (tulkas) ar pats A. Vilis žodyje vok. anfahen, čia (t. y. III 989) reiškiančiame „anfangen – pradėti“, pasigavo ne jo pagrindinės reikšmė̃s („pradėti“), o reikšmė̃s „beanspruchen – pretenduoti, geidauti“ (Götze FG 9), labai artimos žodžio pr. *(en)laipintvei reikšmei („geisti, norėti; liepti, pavesti“), žr. PKP II 306 (išn. 198) ir s. v. pallaips.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 216t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.