Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 276 psl.

enteikūsna

enteikūsna „weise (Weise) – tvarka, darysena“ III 735–6 [4726; dėl vok. weise reikšmės plg. Götze FG 226] (= budas „būdas“ VE 3010–11), „form (Form) – tvarka, forma“ III 1113 [6913] nom. sg. fem.; acc. sg. (fem.) enteikūsnan „ordnung (Ordnung) – patvarkymas“ III 8922–23 [5713] (= jstatimui „įstatymui“ VE 3819), III 9123–24 [5736], III 995–6 [6136], III 11110 [6917]; acc. pl. (fem.) enteikūsnans „orden (Beruf) – pareiga“ III 8518 [553; dėl vok. orden reikšmės žr. Götze FG 170] (= vriedu „pareigų“ VE 3619). Turime pr. *enteikūsna (nom. sg. fem.) < * – sufikso *-snā vedinį iš *enteikūtvei „padaryti, sukurti“ < *enteikātvei „t. p.“ (žr. s. v. enteikūton). Taigi enteikūsna tikroji (t. y. darybinė) reikšmė – „padarymas, darysena“, iš jos yra išvestos ir visos minėtos réikšmės.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 361t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.