Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 281–282 psl.

epwarīsnan

epwarīsnan „sieg (Sieg) – apgalėjimas, pergalė“ III 11713 [7311], epwarrīsnan „t. p.“ III 5523 [396] acc. sg. fem. (= ischgaleghima VE 2218 acc. sg.) = *epvarīsnan (acc. sg.) suponuoja *epvarīs-na < * (nom. sg. fem.) – sufikso *-snā vedinį iš verb. *epvarī-tvei „nugalėti, apgalėti“ < *apvarē-tvei „t. p.“ = *ap- (žr. ab-) + *varē-tvei „galėti, pajėgti“ = la. varê-t „t. p.“ [la. kalboje išplitęs iš kurš. (sėl. ?)?]. plg. la. uzvarêt „nugalėti“, uzvara „pergalė“, toliau, – (žr. Nepokupny BSS 84tt.) lie. ap-galė́ti „nugalėti, įveikti“ (LKŽ III 62), bltr. абмагаць „t. p.“ (Gardino 282 sritis). Pr. *varē-(tvei) „(iš)galėti, pajėgti“ = la. varê-(t) „t. p.“ (žr. Schmid Verb. 74) < balt. dial. *varē- „t. p.“ bei lie. varý-(ti) „(ver)treiben, jagen“ < balt. dial. *varī- „t. p.“ yra kilę iš balt. *ver- „sukti, kreipti“ [< ide. *u̯er- „t. p.“ (Fraenkel LEW 1197, 1200 ir liter.), žr. s. v. wartint] maždaug taip: a) balt. *ver- „sukti, kreipti“ balt. dial. *varē- „suk(inė)tis“ „būti apsukriam, veikliam“ > „būti pajėgiam“ = „(iš)galėti, pajėgti“, iš kurio padarytas ir pr. warrein „galia“ bei la. vara „t. p.“ (žr. s. v. warrin), b) balt. *ver- „sukti, kreipti“ balt. dial. *varī- „daryti, kad suktųsi (kryptų) į kur“ (verbum causat., o gal iterat., plg. Fraenkel LEW 1200 ir liter.) > „daryti, kad kryptų, judėtų į kur“ = lie. varý-ti(ver)treiben, jagen“, iš kurio, reiškusio (bei dabar reiškiančio) ir „daryti tam tikrą prievartą“, atsirado lie. vãras „prievarta“ (žr. dar s. v. v. warrin, etwēre). Plg. resp. žr. Toporov PJ II 66t. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Kaukienė Blt XXXIII (1) 15tt.; Rix LIV 685; Schmid Blt XXXIII (2) 205; Smoczyński LAV 396, SEJL 722.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.