Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 284 psl.

eristian

eristian „lam (Lamm) – ėriukas“ E 681 nom. sg. neutr. = *(i̯)ēristʹan < *i̯ēristi̯andiminut. sufikso *-isti̯an vedinys iš pr. *i̯ēra-, plg. lie. dial. ė́r-isčias „ėriukas“ (Užnemunė, Skardžius ŽD 332, 765, Būga RR II 229) jė́r- = jė́r-as „Lamm“ [lie. ė́r-as resp. ė́r-iščias = pr. er-istian nuo lie. jė́r-as atskirti (Fraenkel LEW 121) negalima, žr. Būga RR II 172, plg. Endzelīns SV 170]. Pr. *i̯ēra- „Lamm“ = lie. jė́ras „t. p.“ (var.: ė́ras, gėr-iùkas, vė́ras, žr. Būga l. c.) = la. jẽrs „t. p.“ : rus. я́р-ка „молодая, еще не ягнившаяся овца“, яр-я́тина „ėrena (ėriuko kailis)“ (iš sl. *jarę „ėriukas“), s. rus. яр-ина „avies vilna“, slovėn. jarè „ėriukas“, serb.-chorv. jȁre „ožiukas, ožkytė“, jȁr-ina „ėriuko vilna“, bulg. я́ре „ožiukas“, lenk. jar-ka „metinis (metus išmitęs) gyvulys; vasarojus“ ir pan., taip pat s. rus. яр-а „pavasaris“, ukr. ярь „pavasaris; vasarojus“, lenk. jarz „t. p.“, slovėn. jȃr „vasarojus“ ir kt., toliau, – go. jer „metai“, av. yār- „t. p.“, gr. ὥρα „laikas, metai“ lo. *(hō)i̯ōr(inos) > hōrnus „šiemetis“ ir kt. Turime ide. *i̯ēr(o)-, *i̯ōr(o) – „metinis, metai“ (plg. Pokorny IEW I 296t.). Vadinasi, balt. *i̯ēra- „ėriukas“ = sl. *i̯ēr- „ėriukas; ožkytė ir pan.“ išriedėjo iš „metinis, tų pačių metų, pavasarį atsiradęs gyvulys, Jährling“, žr. Būga l. c., kuris, be to, manė, kad pr. er-istian, lie. ė́ras neturi nieko bendra su lo. aries „avinas“, gr. ἔρ-ιφος „ožiukas, ožkytė“ (Būga l. c.) Tačiau nereikėtų visiškai paneigti ir to: žodį ide. *er(i)- „avinas, avis ir pan.“ (> gr. ἔρ-ιφος „ožiukas, ožkytė“, umbr. er-ietu „aviną“ ir kt., žr. Pokorny IEW I 326) galėjo baltai ir slavai pagal (ide. > balt.-sl.) *i̯ēr(a)- „metinis“ (žr. anksčiau) perdirbti į balt.-sl. *i̯ēr(a)- „ėriukas, ožiukas“ (plg. Berneker SEW I 447, Pokorny l. c.) Žr. dar Toporov PJ II 72tt. ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1681t.; Derksen EDSIL 151t.; ESSJ VIII 172, 175t.; Lehmann GED 210t.; Matzenauer BKAS 42; Orel HGE 206; Smoczyński SEJL 233t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.