Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 294 psl.

estureyto

estureyto „eudexe (Eidechse) – driežas“ E 776 > *(j)ēstureitā [t. y. *(j)ēstureitɔ̄]. Turbūt skolinys iš kaimyninių lechitų tarmių, egzistavusių nuo Vyslos žemupio į vakarus, žodžio *(j)ěstureić- „driežas“ (plg. polab. vjestaréića „t. p.“), kurio segmentą *-eić- prūsai perdirbo į (pr.) *-eitā (t. y. *-eitɔ̄ = -eyto). Plg. Levin SE 100t., žr. Toporov PJ II 99 (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 30; ESSJ I 87tt.; Smoczyński SPJ 162.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.