Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 71–72 psl.

altari

altari III 739 [4729] junginyje steisei altari „des Altars – to altoriaus“. Yra dar altars III 7314 [4733] junginyje steise altars „des Altars – to altoriaus“. Forma altari, anot Trautmanno (AS 299), esanti nom. sg. vietoj gen. (ar acc.) sg. Pagrįstai nurodydamas, kad po steisei sunku laukti nom., Endzelynas (SV 140) manė, kad altari arba esanti lo. altariun forma gen. sg., arba 72 taisytina į altarī = *altarin (acc. sg.). Patikimesnis yra taisymo atvejis, bet ir čia yra abejotinų dalykų. Endzelynui pasiliko nežinoma, kad įprastinė bažnytinė lotynų lytis buvo ne altarium, o altare „altorius“ (plg. seną pačios mišių pradžios maldą: Introibo ad altare Dei). Prūsai žodį lo. altare galėjo išgirsti iš dvasininkų, kurie, ypač prieš Ordino sekularizaciją, bus kaišioję bažnytinius lotynų žodžius ir į savo (t. y. vokiečių ir prūsų) kalbą. Iš lo. altare (nom.-acc. sg. neutr.) prūsai galėjo lengvai pasidaryti ē-kamienį (XIII–XIV a.) *altarē (nom. sg. fem., kirčio vieta – skiemenyje -ta-) > (XV a. sembų šnektose) *altarī > (III kat-mo sembų šnektose) *altari, kurio gen. sg. (fem.) forma buvo *altarēs > *altarīs > (III kat-mo sembų šnektose) *altaris, plg. ē-kamienį gen. sg. (fem.) kīrkis „bažnyčios“ (III 1720) = *kirkĭs (kirčio vieta – skiemenyje *kir-) < *kirkīs < *kirkēs, kurio nom. sg. (fem.) forma buvo *kirkē (iš vok. kirche, kaip ir pr. *altarēlo. altare) > *kirkī > (III kat-mo sembų šnektose) *kirkĭ (kirčio vieta – skiemenyje *kir-). Junginyje steisei altari „des Altars“ (III 739) lytis altari taisytina į *altaris (ē-kamieno gen. sg. fem.); čia *-s išleidimas yra okazionali klaida, atsiradusi dėl tam tikros tolimosios disimiliacijos: prieš altari einanti lytis steisei turi du s ir baigiasi ne s. Junginyje steise altars „des Altars“ (III 7314) lytis altars yra klaidingai (iš asociacijos su vok. Altars, gen. sg.) parašyta vietoj *altaris (ē-kamieno gen. sg. fem.). Lytis pr. altari ir altars kitaip aiškina Schmalstieg OP 70, Toporov PJ I 79.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.