Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 308–309 psl.

etwinūt

etwinūt „entschuldigen – dovanoti, išteisinti, pateisinti“ III 353 [2713–14] inf. (= ischkalbetumbim „išteisintume, pateisintume“ VE 1214), kurį darybine reikšme tapatinu su lie. dial. atkáltinti „pateisinti“ (LKŽ V 160t.), t. y.: pr. etwinūt = et- „at-“ (žr.) + *vinūt (< *-t-) „kaltinti“ resp. *vinūtvei „t. p.“. Čia turime greičiausiai slavizmą: iš vak. sl. *vinovati „kaltinti“ (inf.) prezentinio kamieno *vinuje- atsirado praes. pr. *vinūja-, o iš jo buvo padaryta inf. pr. *vinū-tvei pagal modelį inf. pr. *peisā-tvei „rašyti“: praes. pr. *peisāja- (žr. s. v. peisāton) ir pan., žr. Endzelīns FBR II 12, XII 7. Dėl kitokių pr. etwinūt kilmė̃s aiškinimų, 309 kurie laikytini mažiau patikimais, žr. Toporov PJ II 118tt. ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 147; Smoczyński LAV 405t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.