Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 315–316 psl.

gaylux

gaylux „hermel (Hermelin) – šermuonėlis“ E 661 nom. sg. masc. = *gailuks < *gailukas – sufikso *-uk- vedinys iš adj. pr. *gaila- „baltas, šviesus“ (žr. gaylis), plg. lie. juodùkas „kas juodas“ ( adj. júodas) ir pan. Pr. *gailukas buvo matyt diminutyvas, plg. ir, pvz., lie. šermuonė̃lis/širmuonė̃lis „Hermelin“ (diminut., – 316 rečiau šermuõ „t. p.“, šarmuõ „t. p.“ ir pan.). Spalvõs (ji šermuonėliui vasarą – rusva, o žiemą – balta) reikšmė atsekama ir žodyje balt. *śermen- (*śarmen-) „šermuonėlis“, žr. Būga RR II 336, Trautmann BSW 300, Toporov PJ II 133.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 44; Nepokupnyj Blt XXXVI (2) 193tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.