Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 328 psl.

garrewingi

garrewingi „bruͤnstig (brünstig) – karštai“ III 1218 [7518–19] adv. (= karschtas VE 5918 adj. nom. sg. masc.) = *garavingi (ar *garevingi), suponuojantis adj. pr. *garavinga- „karštas“ (plg. s. v. v. ainawijdi, ainawīdai), kuris galėtų būti sufikso *-aving- (sudurtinio) vedinys iš subst. pr. *garā „karštis“ ar *gara- „t. p.“ (žr. goro), plg. Trautmann BSW 79. Bet pr. *garavinga- „karštas“ yra greičiau sufikso -ing- vedinys iš adj. pr. *garava- „t. p.“, plg. la. laipnīgs „malonus, meilus“ (iš la. laipns „t. p.“), lie. linksmìngas „linksmas, džiaugsmingas“ (iš lie. liñksmas) ir kt., žr. Endzelīns SV 44, Skardžius ŽD 117t. Toks adj. pr. *garava- „karštas“ laikytinas sufikso *-av- vediniu a) iš subst. pr. *gara- „karštis“ resp. *garā „t. p.“ [žr. s. v. goro; plg. la. vask-avs „apygelsvis (sc. vaškinės spalvos)“, žr. Endzelīns LVG 287, (dėl lie. -av-) Skardžius ŽD 379tt.] arba b) iš adj. pr. *gara- „karštas“ (žr. s. v. goro; plg. adj. s. sl. istovъ „ἀληθινός“ adj. istъ „tikras“, žr. Endzelīns SV 44). Dėl pr. garrewingi plg. Toporov PJ 166tt. ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 45; Smoczyński LAV 140tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.