Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 76–77 psl.

ane

ane „altmuter (Großmutter) – senelė (tėvo ar motinos motina)“ E 172 = *anē, kuris galėtų būti vietoj senesnio *ani̯ā (dėl balt. *-i̯ā * žr. Kuryłowicz ABSl III 83tt.), o pastarasis – vietoj pirmykščio balt. (fem.) *anī́ „senelė (ar pan.)“ (plg. Trautmann BSW 9; ar fem. *anī́s, plg. Stang Vergl. Gr 203), egzistavusio greta (ir išvesto iš) balt. (masc.) *anas „senelis (ar pan.)“, plg. lie. vil̃kas resp. vìlkė, kurie suponuoja pirmykščius balt. *vilkas resp. *vilkī́ (Skardžius ŽD 71, plg. Stang l. c.). Iš to balt. *anī́ „senelė“ yra išvestas ryt. balt. (dial.) *anī́-tā́ > *an-ī́tā́ (> lie. anýta „vyro motina“), plg. sl. *vilkī-kā (> s. sl. vlъč-ica „vilkė“ ir kt., žr. Skardžius l. c.). Ryt. balt. (dial.) *an-ī́t-ā́ buvo gal diminutyvas – maloninis subst., plg. lie. vilk-ýt-is ir pan. Minėtas balt. *anas „senelis (ar pan.)“ yra iš seniausio balt. *anas = ide. dial. *anos „senelis (ar pan.), senelė (ar pan.)“ (genus activum, dėl jo žr. Mažiulis BS 76tt. ir liter.) < ide. *an- „t. p.“ (vaikų kalbos žodis) > s. v. a. ana „(pro)senelė“, ano „(pro)senelis“, arm. han „senelė“, gr. ἀννίς· μητρὸς ἢ πατρὸς μήτηρ Hes., lo. anus „senutė“, het. annaš „motina“, ḫannaš „senelė“ ir kt. Žr. Trautmann AS 299, BSW 9, Endzelīns SV 141, 77 Pokorny IEW I 36t., Fraenkel LEW 10t., Trubačev IR 74t., Toporov PJ I 85 (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Kloekhorst EDHIL 285; Orel HGE 20; Smoczyński SEJL 15t.; Vaan EDL 45.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.