Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 360 psl.

gewineis

gewineis „knecht (Knecht) – darbininkas, samdinys“ E 191 nom. sg. masc. Yra turbūt *gevinēi̯s < *gevinēi̯as – sufikso *-ēi̯a- vedinys iš verb. *gevinā- (ar *gevin-) „dirbti, darbuotis“ (žr. gewinna), plg. lie. joj-ė́jas „jojikas, raitelis“ = la. jâj-ējs „t. p.“ ir kt. Plg. Toporov PJ II 228t. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 47; Smoczyński LAV 152t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.