Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 77 psl.

anga

anga „ob – ar“ III 673 [4332] (= iey VE 2713), 674 [4333] (= iey VE 2715), 676 [4334] (= iey VE 2716), 677 [451] (= iey VE 2717): lie. angu „ar, arba“ (žinomas iš WP ir BrB, žr. LKŽ I¹ 114), go. an „ar“, lo. an (klausiamoji partikula), gr. ἄν (modalinė partikula). Pr. (an)-ga = lie. -ga (nesan-ga „nes“ LKŽ VIII 694, be-tai-ga „bet“, šis-ga „va!“ ir kt., žr. Būga RR I 440, III 462), s. sl. -go (ir -že = lie. -ge, gr. γε). Dėl šios partikulos bei jos variantų žr. Hermann Lit. Stud. 103–333. Dar žr. Trautmann BSW 73t., Walde-Pokorny WIS I 541t., Pokorny IEW I 417, Vasmer ESRJ II 39. Pr. anga nuo lie. angu skiriasi partikulos pr. -ga resp. lie. -gu vokalizmu; kad lie. -gu balsis -u būtų iš ide. * (pastaruoju metu taip galvoja, pvz., Pokorny l. c.), tuo reikia abejoti (plg. Būga RR I 442; Trautmann BSW 73t.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 96t., 263; Lehmann GED 30; Matzenauer BKAS 19, 44; Mayrhofer EWA I 48; Vaan EDL 40t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.