Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 375 psl.

giwan

375 giwan „leben (Leben) – gyvenimas“ III 7917 [5120], gijwan „t. p.“ III 7519 [4918] nom. sg. (neutr.); gen. sg. gīwas „Lebens – gyvenimo“ III 4110 [311], III 938–9 [5911], geijwas „t. p.“ III 631 [4124]; acc. sg. gīwan „Leben – gyvenimą“ III 9117 [5731], gijwan „t. p.“ III 457 [333], III 4524 [3316], III 639 [4131], III 654 [4314], III 11711 [739], geīwan III 12722 [7910], III 12920 [7925], gēiwan III 12112 [7521]. Turime pr. semb. *geīvan „gyvenimas“ < pr. *gīvan (nom.-acc. sg. neutr.) – substantyvu virtusį adj. pr. *gīvan (neutr.)/*gīva- „gyvas“ (žr. gijwans), plg., pvz., subst. pr. *laban (neutr.) kilmę (žr. labbas). Vadinasi, pr. (subst.) *gīvan „gyvenimas“ (neutr.) yra iš *„gyvumas“ = *„tai, kas gýva (turi gyvumo ypatybę)“; plg. pr. giwei „gyvenimas“, atsiradusį iš „gyvenimas“ = *„gyvenimo procesas“ (žr. giwei).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.