Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 375–376 psl.

giwassi

giwassi „lebest (lebst) – (tu) gyvenì“ III 2918 [253] (= giwesi „gyvensi“ VE 1013), III 10512 [6529], gīwasi „lebest (lebst) – (tu) gyvenì“ III 953 [5928] praes. 2 sg.; praes. 3 sg. giwa „lebet (lebt) – gyvena“ III 4324 [3131], III 499 [357], III 6320 [436], III 9713 [6122]; praes. 1 pl. giwammai „leben – gyvename“ III 331 [2525], III 497 [356], giwemmai „t. p.“ III 512 [352]; gerund. giwāntei „lebending – gyvenant (gyvenančiai)“ III 9714 [6123] (dėl šios lyties žr. Mažiulis PKP II 191, išn. 539).
Yra turbūt pr. *gīva (praes. 3 sg./pl., iš *gīvă) resp. (inf.) *gītvei „gyventi“ iš balt.-sl. (dial.) praes. *gīv- „darosi, yra gyvas“ = „gyvena“ (> s. la. dzīv-u „gyvenu“, s. sl. živ-ǫ „t. p.“ ir pan.) resp. inf. *gī- „darytis, būti gyvam“ = „gyventi“ (> lie. gý-ti, s. sl. ži-ti ir pan.). Reikia manyti, kad greta šio balt.-sl. (dial.) inf. *gī-/praes. (turbūt ir praet.) *gīv- egzistavo ir tos pačiõs reikšmė̃s balt.-sl. (dial.) inf. *gī-/praes. (ir praet.) *gii̯- (t. y. be *-v-), plg. lie. inf. gýti (= la. dzît), praes. gỹja (< ginja *gii̯-) ir praet. gìjo (= la. dzija). Šio balt.-sl. verb. prezentinės (gal ir preteritinės) lyties formantas *-v- savo kilme sietinas matyt su adj. balt.-sl. *gī-v-a- „gyvas“ (žr. gijwans), plg. Skardžius ŽD 459. Dėl to verb. balt.-sl. *gī- žr. s. v. *geytys. Plg. Trautmann AS 339, 376 Endzelīns SV 104, 178, Fraenkel LEW 154t., Stang Vergl. Gr. 452, Toporov PJ II 254t. ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 216t.; Derksen EDSIL 562; Matasović EDPC 64; Mayrhofer EWA I 468, 594; Rix LIV 215t.; Smoczyński LAV 157tt.; Vaan EDL 685t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.