Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 376–377 psl.

giwīt

giwīt „lebe“ III 4321 [3129] inf. „gyventi“ (žr. PKP II 124, išn. 131); praes. 3 sg. giwe „lebet (lebt) – gyvena“ III 8311 [5316]. Yra matyt iš (praes. 3 sg./pl.) *gīvē-i̯a resp. (inf.) *gīvē-t-/*gīvē-tvei „gyventi“, kurio prezentinis *-ēi- gali būti ir iš praet. atėjęs, plg., pvz., lie. tẽka tekė́jo tekė́ti arba tỹli tylė́jo tylė́ti, rỹši (dial. ryšė́ja) ryšė́jo ryšė́ti ir pan.
Pr. *gīvētvei „gyventi“ yra greičiausiai duratyvas (intensyvas) ir vestinas turbūt iš pr. (subst.) *gīvē „gyvenimas“ (žr. giwei), plg. lie. sopė́ti „skaudėti“, vedamą iš lie. (subst.) sópė „skausmas, skaudėjimas“, ir kt. (Skardžius ŽD 524).
377 Plg. Trautmann AS 339, Endzelīns SV 178, Stang Vergl. Gr. 452, Toporov PJ II 257 ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Kaukienė Blt XXXIII (1) 15tt.; Smoczyński LAV 159.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.