Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 377–378 psl.

glandewingi

glandewingi „getrost – paguostai, nuramintai (nusiraminusiai), ramiai, drąsiai“ III 4711 [3328] adv. (= drąsey „drąsiai“ VE 1813 adv.) vietoj senesnio adv. *glandevingai „t. p.“ adj. *glandevinga- „paguostas, nuramintas (nusiraminęs)“ (plg. s. v. v. ainawijdi, ainawīdai), kuris yra sufikso *-eving- (< *-ev- + *-ing-) vedinys iš pr. subst. *glanda- „paguoda, (nu)raminimas“ ar iš 378 adj. *glanda- „paguostas, nuramintas (nusiraminęs)“ (žr. glands). Plg. Toporov PJ II 258 ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 160.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.